2 Mayıs 2019

Mezuniyet Projesi Çalışmasını Birlikte Yürüttüğümüz Öğrenciler 5000 Kişiyle Saha Çalışması Yaptı

ile Emrah Konuralp
Share

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, sağlık sisteminin incelendiği mezuniyet projesini tamamladı. 

Dr. Öğretim Üyesi Emrah Konuralp’in koordinatörlüğünde “Kamusal Sağlık Hizmeti Sunumunun Yansımaları” konulu proje kapsamında 5 bin katılımcıya anket uygulandı. İstanbul’un Avrupa yakasında bulunun tüm devlet hastanelerinde yapılan saha çalışmasında çeşitli meslek ve gelir gruplarından 25-65 yaş arası 5 bin İstanbullunun sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşımları incelendi. 

Projenin amacıyla ilgili olarak Konuralp şunları kaydetti: “Sosyal politikanın en önemli bileşenlerinden biri olan sağlığın bir kamusal hizmet olarak sunulması sosyal devlet olmanın gereğidir. 1970’lerin sonlarından itibaren geleneksel sosyal devlet anlayışının neoliberal yapısal uyum politikaları doğrultusunda dönüşerek kamusal hizmetlerin sunumunda özel sektörden de tedarikin sağlanması gibi yeni uygulamalar bu hizmetlerin piyasalaşmasını beraberinde getirmişti. 

Türkiye’de de özellikle 2003 yılında uygulamaya konulan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hedeflerine bakıldığında bu yöndeki eğilimler göze çarpmaktadır. Bu proje çalışmasıyla, İstanbul’da özel hastaneleri tercih edemeyen orta ve dar gelir gruplarından insanların sağlık hizmetlerine erişimlerinde karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amaçlanmıştır.”

Randevu sisteminin nasıl işlediği, sağlık güvencesi sisteminin yapısı, en çok hangi sağlık kurumlarının tercih edildiği, sağlık sorununa göre kurum tercihinin değişip değişmediği, sağlıkta karşılaşılan en önemli sorunların neler olduğu, sağlıkta dönüşüm programının getirdiği değişikliklerin hizmet alanlarca nasıl karşılandığı gibi konulara odaklanan proje, hem katılımcı sayısı hem de ele aldığı başlıklar açısından sağlık sistemi alanında yapılmış en geniş kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor. 

Proje asistanı Neslihan Duran’ın yanı sıra projede görev alan araştırmacılar şöyle: Merve Dönmez, Ali Bulut, Mücahit Karataş, Canser Rayimoğlu, Göktuğ Tansel, Beyza nur Güler, Merve Herey, Çağla Türkarslan, Elif Sıla Yavuz, Kübra Atlı, Yasemin Koç, Savaş İşyar, Furkan Altay, Mustafa Emin Babalık, Esra Özarslan, Mehmet Emirhan Aydın, Canan Azman, Ömer Kılıç, Muahammet Halil Canbeyli.