17 Kasım 2022

Ecevit’in Osmanlı Tarihi Okumasına İlişkin İncelemem Turkish Historical Review’de Yayımlandı

ile Emrah Konuralp
Share

Bülent Ecevit’in Osmanlı tarihini nasıl okuduğuna dair analizim, Web of Science’ın Sanat ve Beşeri Bilimlere yönelik dizini AHCI tarafından taranan; Türkiye çalışmaları alanının öncü dergilerinden olan ve TÜBİTAK’ın Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programınca desteklenen Turkish Historical Review‘ün “The Multiple Readings of Ottoman History in Modern Turkey” konulu özel sayısında yayımlandı.

Editörlüğünü Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michalis N. Michael’in yaptığı özel sayının Giriş bölümünde Michael makalemi şöyle sundu:

“Emrah Konuralp, makalesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna saltanat ve hilafetten devrimci bir kopuş damgasını vursa da, siyasi yapısının Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntısı üzerine değil, ondan geriye kalanlar üzerine inşa edildiğini belirtiyor. Bu nedenle, Türkiye’deki siyasi kutuplaşmanın Osmanlı geçmişine yönelik rakip tutumlara karşı bağışık olmasını beklemek pek olası değildir. Bir yandan Kurtuluş Savaşı’nın ardından Kemalist devrimciler kendilerini ve yeni devleti Osmanlı mirasından özenle ayırmıştır. Öte yandan, daha muhafazakar müttefikleri, Birinci Meclis’teki muhalefet grubu ve toplum içindeki dini güç odakları, yeni rejimin doğası ve yöneliminden hoşnutsuzdu. Bu nedenle, Osmanlı tarihine olumlu ve bazen nostaljik yaklaşım, karşı-devrimci muhalifler ve Kemalizm’den daha uzak olan muhafazakarlar için önemli bir referans noktası olmuştur. Bu ayrım CHP’nin tek parti döneminde ve çok partili demokrasiye geçiş sonrasında da devam etmiştir. Konuralp’in makalesi, CHP’nin üçüncü genel başkanı ve Türkiye’deki Sosyal Demokrat hareketin öncüsü Bülent Ecevit’in Osmanlı tarihinin Kemalist ve muhafazakar okumaları arasındaki kutuplaşmadaki konumunu tartışmıştır.”