30 Nisan 2019

İspanya’nın Bölgeselleşmesini Ele Aldığım Araştırmam Sakarya Üniversitesi Tarafından Yayımlandı

ile Emrah Konuralp
Share

Sakarya Üniversitesi tarafınan yayımlanan Akademik İncelemer Dergisi (AİD), “İspanya’da Bölgeli Devletin Tarihsel Gelişimi, Yasal Düzeni ve Siyasal Yapılanışı” başlıklı araştırmama yer verdi.

Çalışmanın özeti şu şekilde:

“Bölgeli devlet modeli üniter devlet ve federal devlet modellerinin çeşitli bileşenlerinden meydana gelen bir modeldir. İspanya da 1978 Anayasası’yla bu devlet modeli açısından özgün bir örnek olarak görülmektedir. Bu makalede İspanya’ya özgü ulusaltı bütünleşme anlamında bir bölgeselleşme modeli olan özerk topluluklar sisteminin tarihsel arka planı, yasal çerçevesi ve siyasal bağlamı analiz edilmektedir. Bask milliyetçiliğine özel önem verilerek ele alınan bölgecilik, son dönemde Katalonya’da cereyan eden bağımsızlıkçı harekete gönderme yapılarak tartışılmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin çeşitli belgelerde öne sürdüğü bölgesel özerk yönetimlerin İspanya’daki bölgesel demokrasinin gelişimine katkı yaptığı belirtilmektedir. İspanya’daki bölgeselleşme, 2017 yılında İspanya’nın Katalonya bölgesinde ortaya çıkan bağımsızlık referandumu tartışması ve Bask Ülkesi’nde ayrılıkçı ETA’nın tamamen silah bırakması nedeniyle güncelliğini koruduğu için önemlidir. Diğer bir ifadeyle, üniter devlet düzeyi içinde bölgeli devlet modelinin tarihsel milliyetler/bölgeler açısından İspanya ile bütünleşmeyi pekiştirmeye etkisi son dönemde yükselişe geçen Katalan milliyetçiliğinin bu bütünleşmeyi tartışmaya açması noktasında güncellik ve önem taşımaktadır.”

Çalışmanın tamamını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İndir (PDF, 482KB)