21 Ocak 2024

Sosyal Bilimlerdeki Güncel Zorlukların Keşfi: Derinlemesine Perspektifler İçin Çağrı

ile Emrah Konuralp
Share

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Yedi yıldır yayın hayatana aralıksız devam eden Lectio Socialis’in editörü olarak, sosyal bilimler alanında çeşitli, politika odaklı araştırmalara yer veren dergimiz aracılığıyla akademik topluluğa çağrı yapmak istiyorum. Dergimiz, sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerde çeşitli araştırmalar için özgür ve bağımsız bir platform sağlamaya adanmıştır.

Şu anda yaklaşmakta olan sayımız (Cilt 8 No 2) için hazırlıklar yapıyoruz ve geniş bir perspektif arayışı içinde olmak istiyoruz. Bu bağlamda, sadece bir sonraki sayımızın çekirdeğini yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda değerli görüşlerinizi de öğrenmeyi amaçlayan bir soru yöneltmek istiyorum:

“Hızla gelişen küresel ortamda, sosyal bilimlerde daha fazla keşfedilmesi ve tartışılması gereken başlıca zorluklar ve yenilikçi araştırma alanları nelerdir?”

Özellikle politik ekonomi, devlet ve toplum ilişkileri, etnik çatışmalar, politika yapımı, çok seviyeli yönetişim, demokratikleşme, sosyal yapılar, göç, sürdürülebilirlik, bilim ve toplum, stratejik planlama, kamu politikası analizi ve kadınlar ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi konulara ilgi duyuyoruz.

Dergimiz hakkında daha fazla bilgi ve gönderim kuralları için lütfen ziyaret ediniz: https://dergipark.org.tr/en/pub/lectio.

Değerli yanıtlarınızı ve çalışmalarınızı Lectio Socialis’te yayımlanmak üzere göndermenizi bekliyorum.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Emrah Konuralp
Baş Editör, Lectio Socialis