18 Mayıs 2019

Namus Cinayetleriyle İlgili Çalışmamız İstanbul Üniversitesi Tarafından Yayımlandı

ile Emrah Konuralp
Share

“Namus Kadına Şiddetin İdeolojisi” kitabının yazarı Mahtap Hamzaoğlu ile birlikte yaptığımız “Geleneksel Toplumlarda Namus Olgusu ve Namus Cinayeti: Türkiye Örneği” başlıklı çalışmamız İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yer aldı.

Çalışmanın özeti şu şekilde:

Toplumların geleneksel kesimlerinde sıklıkla görülen ve ‘namus cinayeti’ olarak adlandırılan kadına yönelik şiddetin bu en uç uygulaması, bu adlandırmanın tamlayanı olan ‘namus’ olgusu analiz edilmeden anlaşılamaz ya da açıklanamaz. Toplumsal cinsiyeti biyolojik indirgemecilikle ve cinsiyetler arasındaki farklılıkların doğadan kaynaklanması iddiasıyla açıklayan ve toplumsal cinsiyetin tarihsel ve toplumsal yönünü ikincil planda bırakan bir anlayışın reddedildiği bu çalışmada, namus olgusuyla birlikte Türkiye örneği üzerinden namus cinayetleri ele alınmış; kadının insan haklarının gerçeklik kazanmasının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri olan namus cinayetlerini sonlandırma konusunda hem Türkiye’deki hem de uluslararası arenadaki gelişmeler değerlendirilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek, namus ve diğer sebeplerle işlenen kadın cinayetlerinin önüne geçmek için hukuki düzenlemelerin tek başına yeterli olamayacağından hareket edilen bu makalede, evrensel düzlemde bir önlem olarak bir zihniyet devrimi gerçekleştirilerek iktidarın cinsiyetinin değiştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Makalenin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İndir (PDF, 319KB)