HAKKIMDA

Share

1984, Trabzon doğumluyum. Ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı mezunuyum. Askerlik görevini 2010 yılında Van’ın Çatak İlçesi Asayiş Komando Bölüğü’nde tamamladım.

“Bülent Ecevit’in Milliyetçilik Anlayışı” konulu tezle ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladım. Ardından aynı bölümde “Türkiye’de Laikliğinin Dönüşümü: AKP İktidarında Post-Sekülarizm Tartışması” konulu tezimle doktora yaptım ve 2016 yılında Siyaset Bilimi Doktoru unvanı kazandım. Yüksek lisans tezim, İngilizce aslından Türkçeye çevirilerek 2013 yılında “Ecevit ve Milliyetçilik” adıyla Togan Yayıncılık tarafından  kitap olarak basıldı. Bu, Bülent Ecevit hakkında yayımlanmış ilk bilimsel kitaptır.

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri sonrasında dönemin DSP Genel Sekreteri Süleyman Yağız tarafından DSP Genel Merkezi’ndeki “DSP Gençlik Kurultayı Hazırlık Komitesi”nde görevlendirildim. 2003 yılında merhum Bülent Ecevit’in isteği üzerine DSP Parti Programı Yenileme Kurulu’nda görev aldım ve DSP’nin Güncelleşen Programı’nın hazırlanmasına katkıda bulundum.

2004 yılında Zeki Sezer’in Genel Başkan seçilmesinin ardından DSP Genel Merkez Gençlik Temsilciliği görevini üstlendim. 2004 yılından itibaren Demokratik Sol Parti Okulu bünyesinde çeşitli eğitim programları ve çalıştaylar düzenledim. DSP’yi yurtiçinde ve yurtdışında birçok platformda temsil ettim.

DSP yönetimine Emek Kurultayı düzenlenmesini önerdim ve Şubat 2007’de tüm işçi, işveren ve memur sendikalarının konfederasyon başkanlarının katılımıyla toplanan “Zenginlikte Sosyal Adalet için EMEK KURULTAYI” hazırlık kurulunda görev aldım.

19 Ağustos 2007’deki DSP 7. Olağan Kurultayı’nda partinin Büyük Kurultay’dan sonra en yüksek karar organı olan Parti Meclisi’ne seçildim. Ardından, DSP Gençlik Merkezi’ni kurdum. 2009 yılında toplanan DSP Olağanüstü Kurultayı sonrasında göreve gelen yönetimle ayrı dünya görüşüne sahip olduğum için DSP Genel Merkezi’ndeki aktif görevlerimi sonlandırdım ancak gençlerin siyasette öncü ve etkin görevler üstlenmesinde bir örnek olabilmek adına genel başkan adaylığı başta olmak üzere çeşitli çalışmaları sürdürmeye devam ettim. Dava arkadaşlarımızla yürüttüğümüz hareket, kamuoyunda ve demokrat çevrelerde karşılık bulmaya başlayınca 2014 yılında birçok dava arkadaşımla birlikte üyesi bulunduğumuz partiden ihraç edildik. Bülent Ecevit’in davetiyle katıldığım ve önemli görevlerde bulunduğum bir yapıdan anti-demokratik ve hukuksuz bir biçimde uzaklaştırılmayı içime sindiremeyerek olayı yargıya taşıdım. Türkiye’de parti genel merkezlerinin kararının ender olarak yargı tarafından bozulduğu bir örnek mücadele sonucunda üyelik hakkımı 2015 yılının sonunda yeniden elde ettim.

Ancak bu hukuksal mücadelenin ardından aktif siyasete ara vermeye ve akademik alandaki çalışmalara odaklanmaya karar verdim. 2016-2017 akademik yılından 2018-2019 akademik yılının sonuna kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev  yaptıktan sonra 2019-2020 akademik yılında Iğdır Üniversitesi’nde göreve başladım. 2021 yılında siyaset bilimi alanında doçentlik ünvanımı aldım. Halen Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.