Halk TV Ekranında Çalışmamızdan Söz Edildi

Share

Usta gazeteci Fikret Bila, Halk TV’de katıldığı bir programda, Dr. Onur Alp Yılmaz’la birlikte Bülent Ecevit’in “inançlara saygılı laiklik” anlayışı üzerine yaptığımız çalışmaya atıfta bulundu.

9 Eylül 2022

Kıbrıs Konulu Kitap Bölümü Yayımlandı

Share

Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Konuralp’in Dr. Burak Ercoşkun ile birlikte gerçekleştirdiği “Bir Çatışma Analizi: Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs Sorunu” başlıklı çalışma, Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın adlı kitapta yayımlandı.

15 Aralık 2020

Tezlerimizi Savunduk

Share

Bugün danışmanlığımda yürütülen iki kapsamlı ve yetkin tez çalışmasının tez savunma sınavlarını gerçekleştirdik ve biri yüksek lisans, diğeri doktora olmak üzere iki güzide öğrencimi mezun […]

11 Haziran 2020