29 Ekim 2014

TAKİYYENİN SON PERDESİNDE CUMHURİYET

ile Emrah Konuralp
Share

Egemenliği bir zümreden alarak halka veren; egemenliğin kaynağını da uhrevi iddiadan kopararak dünyevi gerçekliğe taşıyan bir yönetim biçimi olan CUMHURİYET’in 91. kuruluş yıldönümü tüm yurtseverlere kutlu olsun!

1,5 milyarı aşan İslam alemine devlet yönetiminin akılcılık ve bilimle buluşabildiğini yüce dinimizin demokrasi ve çağdaşlaşmayla özünde bir zıtlaşma içermediğini kanıtlayan bir büyük DEVRİM’in adı CUMHURİYET!

Sunduğu EŞİTLİK olanaklarıyla örneğin, bir çımacının oğlunu ya çımacı ya da miço olmak kaderselliğinden alıp onun devletin en üst makamlarına kadar tırmanabilmesinin önünü açan sosyal hareketlilik kazanımı CUMHURİYET!

Kuruluş sürecinden bugüne birçok iç ve dış düşmana ve badireye karşı ayakta kalmayı becermiş KUTLU bir başarı örneği CUMHURYİET!

Son yıllarda ve bilhassa son aylarda bu kutlu rejime diz çöktürmeye çalışanlar mağrur ve kibirli bir edayla her türlü akıl ve çağ dışılığı ve hatta aşırılığı marifet sayarcasına CUMHURİYET’e ve onu özümsemiş doğmuş ve doğacak nesillere meydan okumaktadırlar!

Eski partilerinin adının FAZİLET olduğu yıllarda örgüt binalarına ATATÜRK’ün “Cumhuriyet fazilettir” sözünü asarak bu kutlu rejime bağlılıklarını (!) ironiyle karışık ifade etmeye çalışanlar bugün takiyyenin son perdesini oynamaktadırlar.

Gerici ve ilkel, iptidai gözlükleriyle yaşadığımız coğrafyayı boylarını aşacak bir özgüvenle yeniden biçimlendirmeye ve “seçilmiş” sultanlık unvanıyla Ortadoğu insanına efendilik etme ihtirasıyla şiddete, çatışmaya, kıyıma el altından destek olanlar unutmasınlar ki, AYDINLIK’a karşı karanlık her zaman yenilmeye mahkumdur.

HALK’a ve HAK’a inanların rehberi olan aydınlık, onların ruhunun şeytana kul-köle olmasına asla izin vermemiştir, vermeyecektir!

Emrah Konuralp