31 Aralık 2013

YENİ YIL DİLEKLERİM

ile Emrah Konuralp
Share

varsıl-yoksul farkının azaldığı,

kadın-erkek ayrımının kalktığı,

gençlerin ve kadınların söz sahibi olduğu,

şiddetin aile içinden başlayarak toplum yaşamının her alanında son bulduğu,

kültürel çeşitliliğin toplumsal birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirdiği,

inançların bireylerin vicdanında yüceldiği ve siyaset ile ticarete alet edilmediği,

bilginin ve bilimin en büyük aydınlık ve eğitimin de en önemli aydınlanma aracı olarak görüldüğü,

cinsiyet, inanç, bölge, anadili, gelir düzeyi farkı gözetilmeksizin herkesin eşit, bedelsiz ve kaliteli kamusal eğitim olanağına kavuştuğu,

hastaların şifa bulduğu ve kimsenin hastane kapısında kalmadığı,

hangi görüşe veya inanç grubuna dahil olursa olsun herkesin yargıya güvendiği ve ayrıcalıkların olmadığı bir adalet sisteminin kurulduğu,

ülke kaynaklarının yolsuzluğa değil halka aktığı bir düzene

2014’ün halkımızı ve insanlığı bir adım daha yaklaştırdığı bir yıl olmasını dilerim.