4 Mart 2020

Makedonya İsim Sorununu İnceledik

ile Emrah Konuralp
Share

Yüksek lisans tez öğrencim Sündüs Adaş ile birlikte Makedonya’nın isim sorunu üzerine yaptığımız çalışma, TR-DİZİN’de taranan Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi tarafından yayımlandı.

“Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası” başlıklı makalemizin özeti şu şekilde: 

Dilsel ve inançsal farklılıklara dayalı etnik çeşitliliğe sahip Makedonya, her dönem stratejik önemini korumuştur. Büyük ölçüde Vardar Makedonyası üzerinde kurulu olan Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den itibaren komşusu Yunanistan ile ülkenin ismi konusunda anlaşmazlık yaşamıştır. Farklı milliyetçi anlayışlarla alevlendirilen bu soru, Balkanlardaki huzursuzluğun son bulmasını isteyen Batılı devletlerin arabuluculuğuyla 17 Haziran 2018 tarihinde çözüme kavuşturulmuştur. Makedonya isim sorununu ülkesel milliyetçilik ve etnik milliyetçilik üzerine kurulu milliyetçilik tipolojisine atıfla değerlendiren bu çalışma, bu sorununun tarihsel arka planını, müzakere sürecini analiz etmiştir. Milliyetçiliğin birleştirici bir güç mü yoksa ayrıştırıcı bir etki mi yarattığı incelenmiştir. Bu makalede Makedonya’da toplam nüfusun yüzde 64’ünü oluşturan Slav-Hristiyan Makedon çoğunluğun etnik tikelliğine dayalı bir ulusal kimlik tercihi yerine bölgesel-coğrafi bir kimliğe karşılık gelen ve tüm etnik farklılaşmaların üstünde bir ulusal kimlik ve anayasal yurttaşlık zemini yaratılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.