Yerel Yönetimler
4 Ekim 2019

Iğdır Üniversitesi İİBF Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Emrah Konuralp’in Mesajı

ile Emrah Konuralp
Share

Sevgili Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız,

Türkiye’de ilk mezunlarını 2018-2019 akademik yılında Marmara Üniversitesi’nden veren Yerel Yönetimler Bölümü, Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğrenci alımına 2019-2020 akademik yılında başlamıştır. Dolayısıyla Iğdır Üniversitesi, Yerel Yönetimler alanında lisans düzeyinde eğitim veren öncü üniversiteler arasına girmiştir.

Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın da vurguladığı gibi, “bilgi çağı”nda temel amacı “insan”a hizmet etmek olan Iğdır Üniversitesi’nin misyonu, değişime ve gelişime açık birikimlerimizi, toplumsal yarar gözeterek kullanan bireyler yetiştirmektir. Yerel Yönetimler Bölümü’nün de bu doğrultudaki misyonu, yerelden genele uzanan bir perspektifle toplumsal gelişmeye odaklanmaktır.

Yerel Yönetimler Bölümümüzün vizyonu, bu alanı yüksek lisans ve doktora programları da açarak lisansüstü düzeyinde bir akademik araştırma alanına dönüştürmek ve böylece yerel yönetimler konusunda uzmanlar yetiştirmenin ötesinde yerel yönetimlerin gelişmesine katkı sağlayacak araştırmacıların da yetişmesine katkı sağlamaktır.

Nasıl ki, ulusal kurtuluş mücadelemizle ulaştığımız bağımsızlığımızın esin kaynağı, Kuvayı Milliye’nin yerelden başlayan örgütlenmesiyse, bugün de ulusumuzun çağdaş uygarlık düzeyini aşabilmesinin temel dayanağı güçlü yerel yönetimler olacaktır. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin ve yerel yönetim uzmanlarının önemi giderek artmaktadır.

Yerel Yönetimler Bölümü’müzden lisans derecesini alacak mezunlarımızın iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanların girebildiği sınavlara girebilme, atanabildiği pozisyonlara atanma olanaklarına sahip olmalarının yanısıra, yerel yönetimlerin bir uzmanlık alanı olması ve açıköğretim fakültelerinden bu alanda diploma alınamaması nedeniyle yüzbinlerce iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu arasında özel bir fark yaratmış olacağının altını çizmek istiyorum. Ayrıca öğrencilerimize çift anadal programına dahil olarak ikinci bir bölümden diploma alma ve yandal programı ile başka bir anabilim dalında da öğrenim görme imkanı sunuyoruz.

Birinci sınıftan başlayarak öğrencilerimizin başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, yurtiçinde ve yurtdışındaki yerel yönetimlerde gönüllü staj yapabilmeleri ve böylece kentsel politikayı okuyabilme becerisini kazanmaları noktasında Yerel Yönetimler Bölüm Başkanlığı olarak öğrencilerimize her türlü desteği vermeyi hedefliyoruz.

Yerel Yönetimler Bölümümüz siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat gibi sosyal bilim dallarının bileşimi olan bir disiplinlerarası yaklaşıma sahiptir. Katılımcılığın yerelden başladığının bilinciyle

– siyasal anlamda kentsel politikaya yön çizerek yerelde kökleşmiş bir çoğulcu demokrasi anlayışının güçlenmesinin;

– yönetimsel anlamda analitik düşünerek çözüm odaklı bir eleştirel bakış açısıyla gelişmenin;

– ekonomik anlamda toplumsal refahı ve kamu yararını gözeten adaletli bir yerel kalkınmanın öncüsü olacak yerel yönetim uzmanı genç neferlere sahip olmak ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Yerel Yönetimler Bölümü’müzün birincil paydaşı olan öğrencilerimiz arasına katılarak bu yolda birlikte ilerleyebilmemizi diliyorum.

Dr. Öğretim Üyesi Emrah Konuralp

Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı