30 Ocak 2019

Lectio Socialis’in Yeni Sayısı Yayımlandı

ile Emrah Konuralp
Share

Umut Hareketi Derneği tarafından 2017 yılında yayımlanmaya başlayan uluslararası hakemli dergi Lectio Soclialis’in Ocak 2019 (3. Cilt, No 1) sayısı yayımlandı. Sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Konuralp’in yaptığı Lectio’nun Editör Kurulu’nda Prof. Dr. Ersin Erkan, Doç. Dr. Bistra Vassileva ve Dr. Öğretim Üyesi Hüdayi Sayın’ın yanı sıra uluslararası bilim çevrelerince tanınan ve Kanada’daki Mount Saint Vincent Üniversitesi Onursal Profesörü Sue L. T. McGregor yer alıyor. Derginin Bilimsel Danışma Kurulu’nda görev alan öğretim üyeleri şöyle: 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özcan (Gedik Üniversitesi), Yardımcı Doçent Dr. Andrzej Piotrowski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Polonya), Prof. Dr. Arzu Ergen (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Barış Erdogan (Üsküdar Üniversitesi), Prof. Dr. Burak Küntay (Bahçeşehir Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Bülent Şener (Karadeniz teknik Üniversitesi),  Prof. Dr. Can Bilgili (Hasan Kalyoncu Üniversitesi), Prof. Dr. Cristoph Giesel (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Almanya), Dr. Öğr. Üyesi Emine Akçadağ Alagöz (Gelişim Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Emre Ergüven (Beykoz Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Erhan Aydın (IPAG Business School, Fransa), Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Aydın (Yeditepe Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Lale Aslan (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi), Prof. Dr. Olaf Leiße (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Almanya), Dr. Reza Yavarian (Roudehen Islamic Azad Üniversitesi, Iran), Prof. Dr. Sait Yılmaz (İstanbul Esenyurt Üniversitesi), Prof. Dr. Sevgi Kalkan (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi  Sonat Bayram (Trakya Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Tülay Yıldırım (İstanbul Medeniyet Üniversitesi).  

Lectio’nun yeni sayısında havacılıkta güvenlik, kadın istihdamı, İdris Peygamber (Hermes), Baas ideolojisi, Trump’ın yeni ulusal güvenlik stratejisi, Türkiye’deki harf devriminin Romanya Türklerine yansımaları konuları ele alındı. Öğretim Görevlisi Sotoris Kalfoglou tarafından yapılan “Sivil Havacılıkta Güvenlik” başlıklı araştırmada ABD’de 11 Eylül saldırısının ardından havacılık ve havayolu güvenliğinin önem kazanmasından hareketle bu saldırı sonunda insanların güvenliklerini güvence altına almak için özgürlüklerinden dahi vazgeçmeyi kabul eder duruma gelişi inceleniyor. Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur’un “Kalkınma Planları ve Yasal Çerçeve Kapsamında Kadın İşgücü: Türkiye Örneği” başlıklı makalesi, 1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşan küreselleşmeyle birlikte meydana gelen sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler sonucu emek faktörünün potansiyel milli gelire erişimde önemli bir rol oynadığını; ancak, yaşanan değişimler sonucu kadın işgücüne dair gerekli imkanlar oluşturulup düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen Türkiye’de henüz kadının işgücüne katılım oranının hedeflenen seviyede gerçekleşmemesine dikkat çekmektedir. Profesör Sait Yılmaz’ın “Hermes’in Eski Mısır ve Helen Dünyasından İslam Coğrafyası ve Anadolu’ya Yolculuğu” başlıklı araştırması, Mısır’da Kral Toth, Eski Yunan’da Hermes ve İslamiyet’te İdris Peygamber olarak bilinen Adem’in yedinci torununun binlerce yıldır bu kültürler ve dinler üzerinde ne denli önemli etkiler bıraktığını ele alıyor. Bağımsız Araştırmacı Dr. Yasemin Konukcu’nun “Baasçılığın Türk Dış Politikasına Etkisi” başlıklı araştırması, Arap milliyetçiliğine dayanan Baas ideolojisinin özellikle 1960’lı yılların önemli sol yayın organı Yöndergisi tarafından nasıl değerlendirildiğini inceliyor. Hukukçu Dr. Öğretim Üyesi Orhan Göktepe de “Trump’ın Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Küresel Bazda Ortaya Çıkabilecek Yeni Riskler” başlıklı araştırmasında bilginin, tıpkı enerji gibi, Amerikan ekonomik refahını ve onun dünyadaki stratejik pozisyonunu şekillendirdiği tespitini yapıyor. Son olarak Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Nurhan Kara’nın “Türkiye’de Latin Harflerinin Kabulünün Romanya Gazetesine Yansımaları” başlıklı araştırması, Romanya’nın Dobruca bölgesinde yaşayan Türklerin Türkçe çıkardıkları Romanya isimli gazetelerinde Türk Harf Devrimi’ni nasıl ele aldıkları analiz ediliyor. 

Açık erişim olarak ücretsiz yayımlanan dergiye http://dergipark.gov.tr/lectioadresinden ulaşılabilir. Aynı adres üzerinden makale gönderimi yapılabilen Lectio’ya araştırmacılar Temmuz 2019’da çıkacak bir sonraki sayı için Mayıs ayına kadar çalışmalarını gönderebilirler.