4 Ocak 2019

Türkiye’deki Namus Cinayetlerinin Hukuksal Boyutunu Konu Alan Makalemiz Marmara Üniversitesi Tarafından Yayımlandı

ile Emrah Konuralp
Share

Mehtap Hamzaoğlu ile birlikte hazırladığımız “Türk Hukuk Sisteminin ‘Namus’la İmtihanı: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından Namus Cinayetleri” başlıklı makalemiz Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi’nin 2018 Aralık sayısında yayımladı.

Temel sorunsalı, namusa dayalı şiddeti önlemeyi hedefleyen modern uluslararası normlara geleneksel toplumsal değerler sisteminin meydan okuması olan makalede namusa dayalı şiddetin en radikal biçimi olan namus cinayetlerinin bu cinayetlerin görüldüğü Müslüman toplumlara örnek verilen ama aynı zamanda Batılı anlamda seküler bir hukuk sistemine sahip Türkiye özelinde hukuksal boyutuyla analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’den bazı namus cinayeti örneklerinden hareketle, namus cinayeti işleyenlere karşı ‘Türk Ceza Kanunu’nda verilmesi öngörülen cezalar ve mevzuatta uluslararası normlara uyum çalışmalarına koşut olarak yapılan değişiklikler ele alınmıştır. Bu çalışmayla, Türk hukuk sistemindeki ve yargı organlarının kararlarındaki gelgitlere karşın geleneksel toplumsal değerlerin değil çağdaş hukuk normlarının geçerlilik kazanması yönünde gelişme kaydedildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Makalenin tamamı şöyle:

İndir (PDF, 543KB)

http://emrahkonuralp.com/wp-content/uploads/2018/12/Ya-Brexit-Sonrası-Birleşik-Krallık’ın-AB’den-Kopuş-Dönemeci-ve-Alternatifleri-2.pdf“]