17 Mayıs 2016

YA HERKESE DOKUNULSUN YA DA HİÇ KİMSEYE!

ile Emrah Konuralp
Share

Türkiye’deki ölçülerde bir dokunulmazlığın çağdaş demokrasilerde yeri yok. Ancak sırf bir kesimi ve görüşü sindirmek, izole etmek veya meşru siyaset zeminin dışında bırakmak için dokunulmazlık oyununa başvurmak ne yurtseverliğe ne ülkenin birlik ve bütünlüğüne ne demokratik ilkelere hizmet eder. Tersine insanları incitir, ayrıştırır, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanır ve belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye cezalandırılabilir.

Anti-demokratik ve ayrımcı bir oyunu kurmak ve o oyuna alet olmak tarihsel bir hatadır. Bu oyuna gelenler sıranın kendilerine de geleceğini akıllarından çıkarmamalıdır. AKP’nin önerisi için ‘aykırı ama evet’ diyen CHP, hem sosyal demokrasinin evrensel değerlerine, hem Anayasa’nın ruhuna, hem de vicdana aykırı hareket etmektedir.

Bu çağda buram buram faşizm kokan karar ve uygulamaların yeri yoktur; olamaz. Bu çağda kimsenin yakarak-yıkarak, bombalayarak, terör ve şiddete başvurarak iyiliğe, refaha ve halka hizmet ettiği düşünülemez.

Özellikle MHP liderliğinin sırf kendi iç çalkantısını soğurtmak için dozajı çok yüksek olan ırkçı bir tavra sürüklenmesi, geri dönülmez ve onulmaz hatalara destek olması, yurtseverlik ve milliyetçilik falan asla değildir. 1999-2002 döneminde Türkiye’nin demokratikleşmesi için bu partinin izlediği politikadan U dönüşü yaparak akla izana sığmayan bir şekilde AKP’ye destek olması Türkiye’yi felakete sürükleyebilir.

Sağduyu yoksunu politikacıların koltuk hırsı yerine ülke sevgisi ve birliğini gözetecek, Türkiye’nin parlamenter dinamiklerini güçlendirecek adımlara destek olmasını beklemek bizim hayal dünyamızda yaşattığımız olgular belki. Ama bu ülkeyi ve insanlarını ayrımsız seven herkesin beklentisi eminim bu yöndedir.