24 Mayıs 2018

2018 Mezuniyet Projelerim Rektörümüz Tarafından İncelendi

ile Emrah Konuralp
Share

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet projeleri, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve öğretim üyelerine sunuldu. Her bir poster sunumunu dinleyen Rektör, öğrencilere araştırmalarıyla ilgili sorular sordu.

Projelerin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Konuralp, mezuniyet projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir yıldır süren proje çalışmaları, birinci dönemde araştırma konularının saha araştırması yapılacak şekilde işletimselleştirilmesiyle başlamıştır. Projeler, ikinci dönemde de anket ya da mülakat yöntemleriyle verilerin toplanması; ardından da toplanan verilerin analiz edilerek poster şeklinde sunulması aşamalarından oluşmaktadır. Saha çalışması yaparak bir sosyal bilim araştırması yürütmüş olmalarının, mezuniyet sonrasında lisansüstü öğrenim görmeyi tercih ederlerse öğrencilere çok şey katmış olacağına inanıyorum. “ ifadelerinde bulundu.

Toplumsal cinsiyet ile ilgili araştırmaların ağırlıkta olduğu araştırma konuları ise şu şekilde: Laik ve Muhafazakâr Çevrelerden Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğüne Bakış; Lozan Antlaşması’ndan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Din ve Vicdan Özgürlüğü; Yerel Yönetimlerde Katılım; Bakırköy Belediye Meclisi’nde Kadın Temsili; Hükümet Dışı Örgütlerin İnsan Hakları ve Demokratikleşmeyle İlişkileri; Hükümet Dışı Örgütlerin Türkiye’deki Yeri; Hükümet Dışı Örgütlerin Siyasi Partilerle İlişkisi; Kitle İletişim Araçlarının Siyasal Katılıma Etkisi; Gençlerin Siyasal Katılımı; Kent Alevilerinin Günlük Dini Pratikleri; Türkiye’de Din Adamı Olmak; Türkiye’de Ataerkillik; Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın İstihdamına Etkisi; Politikada Kadın Ayrımcılığı; Ucuz İşgücü Kaynağı Olarak Afrikalı Göçmenler; Kadına Yönelik Şiddete Erkek Bakışı; Müftülere Verilen Nikâh Yetkisi; Dilde ve İş Yaşamında Kadın Ayrımcılığı.