22 Ocak 2018

Lectio Socialis’in yeni sayısı yayımladı!

ile Emrah Konuralp
Share

Lectio Socialis’in yeni sayısı yayımladı!

http://dergipark.gov.tr/lectio

Yılda iki kez İngilizce ve Türkçe dillerinde açık erişim (OJS) olarak yayımlanan hakemli Sosyal ve Beşeri Bilimler dergisi #LectioSocialis‘in İkinci Cilt Birinci Sayısında Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve İşletme alanlarında altı makale bulunuyor.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bardakçı’nın “TSK VE AVRUPA BİRLİĞİ REFORMLARINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEK: 1999-2005” başlıklı makalesinde Türk siyasal yaşamında ordunun yeri, etkisi ve rolü değerlendiriliyor. Mehtap Hamzaoğlu’nın “TANZİMAT’TAN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNE TÜRK TOPLUMSAL VE SİYASAL YAŞAMINDA ÖNE ÇIKAN KADINLAR” başlıklı makalesinde Osmanlı-Türk modernleşmesinde kadın konusu ele alınıyor. Uluslararası İlişkiler kapsamında ise Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ertürk’ün “Enerji Stratejileri” başlıklı makalesi ile İrem Bilensoy’un “GEORGE W. BUSH VE BARACK OBAMA DÖNEMLERİNDE TERÖRİZME KARŞI UYGULANAN POLİTİKALARIN KARŞILAŞTIRILMASI” konulu makalesi bulunuyor. İşletme alanında “GELENEKSEL VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ” başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Esra Demirbaş’ın ve “ÇOK KÜLTÜRLÜ ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ” başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Aral Gökçen Noyan’ın makaleleri ağızdan ağıza iletişim ve işletmelerde çok kültürlülük konularını kapsamlı olarak değerlendiriyor.

Yrd. Doç. Dr. Emrah Konuralp’in Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü yürüttüğü; Prof. Dr. Sait Yılmaz, Doç. Dr. Ersin Erkan ve Yrd. Doç. Dr. Hüdayi Sayın’ın editörlüğünü yaptığı; Lectio Yayınevi adına İmtiyaz Sahipliğini Hasan Fehmi Ata’nın üstlendiği ve Akademik Danışma Kurulunda yerli ve yabancı üniversitelerden birçok değerli akademisyenin görev aldığı #Lectio’nun Temmuz 2018’de yayımlanacak olan üçüncü sayısında yayımlanmak üzere makale gönderimi için son tarih 30 Nisan 2018.

TÜBİTAK’a bağlı ULAKBİM’in Dergipark sistemine kayıtlı olan ve Worldcat ile Google Scholar tarafından dizinlenen dergide hakemlik yapmak veya makale göndermek için http://lectio.info ya da http://dergipark.gov.tr/lectio adreslerinden dergiye kayıt olmak yeterli