18 Mayıs 2017

Etnik Kimliğin Veçheleri ve Etnisite Kuramları Konulu Sözlü Bildiri

ile Emrah Konuralp
Share

18 Mayıs 2017 günü İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği “Kriz, Kimlik ve Ötesi” adlı akademik konferansta Dr. Emrah Konuralp tarafından sunulan “Etnik Kimliğin Veçheleri ve Etnisite Kuramları” konulu sözlü bildiri.