6 Eylül 2016

CHE, BİR MİLLİ-HALK KAHRAMANIDIR

ile Emrah Konuralp
Share

Che Guevara büyük bir halk kahramanı, gerçek bir devrimci, anti-emperyalist gençlik önderi ve ulusal solcudur; millidir.

Eşitlik ve tam bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin dünyaya mal olmuş simgesidir.

Halkın çıkarını ve esenliğini kişisel menfaatinin üstüne koyan halk önderlerini, kula kul olma ve zalime biat etme geleneğini yaşam biçimine dönüştürerek ikbal ve makam elde edenler takdir edemezler; bu onurlu duruşun büyüklüğünü göremezler; görseler de kabullenemezler; kabullenseler de itiraf edemezler!