10 Kasım 2021

Sağlıkta Neoliberal Dönüşüm İncelememiz RRPE’de Yayımlandı

ile Emrah Konuralp
Share

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Sermin Biçer’le birlikte yaptığımız “Putting the Neoliberal Transformation of Turkish Healthcare System and Its Problems into a Historical Perspective” (Türk Sağlık Sisteminin Neoliberal Dönüşümünü ve Sorunlarını Tarihsel Bir Perspektife Oturtmak) başlıklı araştırma, eleştirel ekonomi-politik alanındaki en prestijli dergilerden biri olan ve Social Sciences Citation Index (Web of Science) ile Scopus dizinlerinde taranan Review of Radical Political Economics‘in Aralık 2021 sayısında yayımlandı.

Temel amacı, Türk sağlık sistemini büyük ölçüde değiştiren son reform olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) küresel neoliberal sermaye birikimi projesine göre nasıl tasarlandığını incelemek olan makalede bu reformun Türkiye ekonomisinin 1980’lerden bu yana süregelen dönüşümü ile uyumlu olduğu savunulmuştur. Bu savı da neoliberalizmin Türkiye’de hem sağlık hizmetlerinin sunumunu hem de hanehalkı sağlık harcamalarını nasıl etkilediğini inceleyerek ortaya koyan makalede, kamu kaynaklarını özel sektöre aktaran ve Türk burjuvazisinin rant kollayıcı özelliğini destekleyen SDP’nin yanı sıra, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin başta orta ve alt gelir grupları üzerindeki mali yükünün ve cepten harcamaların önemli ölçüde arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.