Etiket: Eşitlik

ETİKET SOLCULUĞU VE EŞİTLİK-ÖZGÜRLÜK ÇATIŞMASI

Share

yüzyılın sonlarıydı… Avrupa’da geniş kitleler “özgürlük-eşitlik-kardeşlik” diye ortalığı kasıp kavuruyorlardı. Sonunda başarıya ulaştılar; ama biraz ünlemli bir başarıya… 1789, Fransız Devrimi, kentsoyluların ruhban sınıfına, yönetici […]

20 Eylül 2004