Etiket: Mehmet Bardakçı

Tezlerimizi Savunduk

Share

Bugün danışmanlığımda yürütülen iki kapsamlı ve yetkin tez çalışmasının tez savunma sınavlarını gerçekleştirdik ve biri yüksek lisans, diğeri doktora olmak üzere iki güzide öğrencimi mezun […]

11 Haziran 2020