22 Mart 2021

Havalimanının Iğdır’ın Hava Kirliliğine Etkisi Konulu Çalışma

ile Emrah Konuralp
Share

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda uçakların iniş ve kalkış döngülerinin ilin hava kirliliğine etkisi üzerine Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selçuk Ekici ve Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Konuralp’in İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencisi Selçuk Gürçam ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışma, Web of Science’ın (WoS) Science Citation Index Expanded ve Elsevier’in Scopus dizinlerinde taranan Aircraft Engineering and Aerospace Technology adlı dergide yayımlandı.

Altı aylık bir değerlendirme sürecinin ardından yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmada havaalanındaki uçak iniş-kalkış döngülerindeki emisyon hesaplamasını Ekici gerçekleştirirken, çalışmanın sorumlu yazarı olan Konuralp araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturarak politika önerilerini bulgular doğrultusunda tartıştı. Gürçam ise konuyla ilgili literatür taramasını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 1980’lerin başında neoliberal yapısal uyum politikalarını benimseyen ilk ülkelerden biri olmasından hareketle ekonomik küreselleşmeye ayak uydurmak, ulusal pazarını entegre etmek ve küresel pazarla bütünleşmek için ulaştırma konusuna önem verdiğinin ve havalimanı sayısının artırılması ile havacılık sektörünün büyümesinin desteklenmesinin Türk hükümetlerinin öncelikleri arasında yer aldığının vurgulandığı makalede bu stratejinin çevresel etkilerinin halk sağlığı ve çevresel refah açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Iğdır iline gelen uçakların tarifeli uçuşlarının planlanması ve uçak doluluk oranlarının arz-talep optimizasyonunun yapılarak öngörülebilmesinin ilin hava sahasına salınan zararlı gazların miktarlarında azalan bir eğilim meydana getireceğinin öne sürüldüğü çalışmada vurgulanan bir diğer çarpıcı sonuç ise, Iğdır’a gelen uçak tipleri ile motorlarının yeni nesil motorlarla değiştirilmesi veya en azından yakıt tüketimi en az olan A319’un donatılmış olduğu motor tipinin kullanılmasının ilin hava sahasına salınan zararlı gazların seviyelerinde azalma yaratacağıdır.

Çalışmada, Türkiye’nin emisyon vergisi politikasını uygulaması ve Türk havacılık sektörünün halk sağlığını ve havalimanlarının çevrelerine etkilerini daha fazla ciddiye almak üzere uçak-motor eşleştirmesine yönelik yeni düzenlemeler gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde de durulmuştur. Ayrıca ekonomik küreselleşme kapsamında kamusal kaynakları havacılık sektörüne orantısız bir şekilde ayırmak yerine, üretim potansiyelini gerçekleştirmek için mikrokliması, verimli toprağı ve ekilebilir alanların genişliği ile muazzam bir tarımsal üretim kapasitesine sahip olan Iğdır’ın demiryolu ile komşu pazarlara ve ulusal pazara entegre edilmesine ivedilikle öncelik verilmesi gerektiği bir diğer politika önerisi olarak sunulmuştur.

Çalışmanın tamamına erişim için DOI numarası şöyle: 10.1108/AEAT-08-2020-0176