28 Temmuz 2020

Son Seçimlerin Ardından Bosna-Hersek Siyaseti Nereye Gidiyor?

ile Emrah Konuralp
Share

Yalova Üniversitesi tarafından yayımlanan Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, son seçimler ışığında ve Sırp milliyetçiliği bağlamında Bosna siyasetini ele alan makalemize yer verdi.

Sündüs Adaş ile birlikte yaptığımız “Sırp Milliyetçiliği Fay Hattında Bosna-Hersek Siyasetinin Krizi” başlıklı bu araştırma genel olarak şu çerçevede:
1990’ların başında Avrupa kıtasının ortasında yaşanan büyük trajedinin sahnesi olan Bosna-Hersek toprakları, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla alevlenen Sırp milliyetçiliği için açık bir hedefe dönüşmüştür. Özellikle Müslüman Boşnakların büyük katliamlara tabi tutulmasıyla geç de olsa gerçekleşen uluslararası müdahale sonrasında masaya oturmak zorunda kalan Sırplar, güttükleri Sırp milliyetçiliğinden vazgeçmemiştir. Savaşın ardından, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Bosna-Hersek Federasyonu ve etnik açıdan türdeşleştirilmiş özerk Sırp Cumhuriyeti ile on kantondan meydana gelen Bosna-Hersek’te, Müslüman Boşnaklar, Ortodoks Sırplar ve Katolik Hırvatlar arasında etnik çizgilerle bölünmüş bir siyasal sistem kurulmuştur. Bu araştırmada, kurumsal düzlemdeki etnik bölünmüşlüğün Sırp milliyetçiliği özelinde Bosna-Hersek siyasetine etkileri incelenmiştir.

Makalenin tamamına, bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovabaccd/issue/56122/711111